Composiet restauraties

Vervangen van oude composietvullingen

Een nadeel van composietmateriaal is, dat het na enige tijd kan gaan verkleuren. Soms zijn het alleen de randen, vaak ook de gehele vulling.
De belangrijkste oorzaak van verkleuring is roken, maar ook koffie en thee hebben hun invloed. Oudere materialen verkleuren uit zichzelf.

Tandartsen krijgen dan ook vaak het verzoek de oude composietvullingen te vervangen.
Soms zien patiënten op tegen zo'n behandeling in verband met de verwachtte pijn. Met een verdoving is de behandeling echter geheel pijnloos

Het reinigen van een gaatje

Helaas kan bij een halfjaarlijkse controle door de tandarts blijken, dat ergens in het gebit toch een gaatje is ontstaan. De plaatsen waar gaatjes het eerst ontstaan, zijn de groeven in de kiezen en waar tanden en kiezen tegen elkaar aan staan.

Voordat een vulling gemaakt kan worden moet altijd eerst het aangetaste tandweefsel worden verwijderd. Het reinigen van een gaatje wordt door patiënten ook wel "boren" genoemd, tandartsen spreken liever over "prepareren".

Eerst wordt het glazuur doorboord om toegang te geven tot het zacht geworden dentine. De tandarts gebruikt daarvoor een sneldraaiend diamantsteentje in een door lucht aangedreven instrument, een z.g. turbine hoekstuk. Het diamantsteentje heeft een doorsnede van 1 tot 1,2 millimeter.

Wanneer voldoende toegang is gemaakt wordt het onderliggende zacht geworden dentine verwijderd. Dit gebeurt met een langzamer draaiend rond staalboortje met een diameter van 1,4 tot 2,3 millimeter.

Het dentine wordt verwijderd, totdat de overgang van glazuur naar dentine schoon is, dat wil zeggen totdat het dentine op die overgang overal hard is.

De meeste mensen associëren het prepareren met een vervelend geluid en met pijn. Door de voortschrijdende techniek zijn de turbines in de loop der jaren een stuk stiller geworden.
De pijn kan vermeden worden door het gebruik van verdoving. De tandarts zal meestal ingaan op het verzoek van een patiënt om verdoving te geven.

Contact Info

Al Dente

P.C. Hooftlaan 2
Eindhoven, 5611 NV

KvK: 17251906

+31 (0)40 253 36 83
receptie@aldente-tce.nl

Praktijkuren:

maandag t/m donderdag:
8:00 - 17:00 uur

vrijdag:
8:00 - 16:00 uur

(lunchpauze: 12:15 - 13:00 uur)