Welkom bij Al Dente

Heeft u een klacht?

Al Dente neemt goede zorg serieus en vindt het belangrijk dat patiënten tevreden zijn. We doen ons uiterste best om u naar volledige tevredenheid te helpen. Ondanks alle aandacht en inzet kan het gebeuren dat u niet tevreden bent. Het uiten van een klacht en de behandeling daarvan is een recht van de patiënt, zoals is vastgelegd in de Wet klachten, kwaliteit en geschillen zorg (Wkkgz).

Visie ten aanzien van klachten:

  • Wij behandelen uw klacht uiterst serieus;
  • Indienen van een klacht geeft ons de mogelijkheid om samen met u naar een oplossing te zoeken.

Wat is een klacht?

Onder een ‘klacht’ verstaan wij een uiting van ontevredenheid. Deze kan betrekking hebben op uw behandeling en verzorging, zowel medisch als verpleegkundig, maar ook op de manier waarop u door een medewerker bent bejegend.

Wat moet u doen als u een klacht heeft?

Wij verzoeken u om in eerste instantie de klacht te melden via een medewerker (mondeling of schriftelijk). Belangrijk is dat daar waar de klacht is ontstaan deze ook opgelost wordt. Dit kan d.m.v. een gesprek.

Als u er met overleg niet uitkomt?

Al Dente is aangesloten bij Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde (KNMT). Mocht u er echt samen met uw behandelaar niet uitkomen, dan kunt u zich tot een onafhankelijke klachtenfunctionaris van de KNMT wenden.


Geschil?

Als u er ondanks de hulp van de klachtenfunctionaris niet uitkomt, kunt u voor €75 een beroep doen op de Geschilleninstantie Mondzorg. Dan wordt uw klacht door een commissie van vijf deskundigen beoordeeld. De geschilleninstantie geeft een bindend oordeel of uw klacht gegrond is en mag indien de klacht gegrond is, een schadevergoeding toekennen tot maximaal vijfentwintigduizend euro.

Meer informatie

Meer informatie over wat te doen als u niet tevreden bent kunt u vinden bij de website allesoverhetgebit.nl.

Contact Info

Al Dente

P.C. Hooftlaan 2
Eindhoven, 5611 NV

KvK: 17251906

+31 (0)40 253 36 83
receptie@aldente-tce.nl

Praktijkuren:

maandag t/m donderdag:
8:00 - 17:00 uur

vrijdag:
8:00 - 16:00 uur

(lunchpauze: 12:15 - 13:00 uur)